Disclaimer

Versie: mei 2024

De scripts die beschikbaar worden gesteld via deze website zijn geschreven in PHP en worden geleverd “zoals ze zijn”. Door gebruik te maken van deze scripts, stemt u in met de volgende voorwaarden:

  1. Gebruik op eigen risico: Alle scripts die beschikbaar worden gesteld op deze website zijn voor educatieve en informatieve doeleinden. Gebruik en aanpassingen zijn toegestaan, maar geheel op eigen risico.

  2. Geen aansprakelijkheid: De maker van deze scripts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de scripts te gebruiken, zelfs indien de maker op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de scripts te testen en te evalueren voordat deze in een productieomgeving worden gebruikt. Eventuele schade, verlies of problemen die voortvloeien uit het gebruik van de scripts zijn volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

  4. Toestemming en vermelding: Modificatie en herdistributie van de scripts is toegestaan, mits de oorspronkelijke maker wordt vermeld en een link naar de oorspronkelijke website wordt toegevoegd.

Door de scripts te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.